Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wadowice

18-05-2018

Ekolaury 2018

Rada Polskiej Izby Ekologii zaprasza do udziału w 17. edycji konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2018”. Przedsięwzięcie promuje najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów.

Celem Konkursu jest:

* wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w edukację ekologiczną;
* popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej;
* promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Ekolaury i wyróżnienia zostaną przyznane w kategoriach:
* Gospodarka wodno-ściekowa
* Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
* Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
* Ekoprodukt, zielone technologie
* Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody
* Energooszczędność, efektywność energetyczna
* Czystsza Produkcja
* Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
* Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska

Kryteria i zasady oceny oceny wniosków Konkursowych:
* uzyskany efekt ekologiczny i społeczny oraz efektywność ekonomiczną,
* wpływ na środowisko jako całość, ze szczególnym uwzględnieniem ponadregionalnego oddziaływania na środowisko,
* innowacyjność, nowoczesność, oryginalność,
* uniwersalność,
* strukturę finansowania przedsięwzięcia,
* zasięg możliwego zastosowania (lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy),
* udział w programach zarządzania środowiskiem,
* edukację i współpracę ze społeczeństwem.

Zaproszenie i regulamin konkursu w pdfach poniżej. 

Pliki do pobrania:

Regulamin Konkursu EKOLAURY PIE 2018p.pdf (Rozmiar: 269783 bajtów)
Zaproszenie_EKOLAURY PIE_2018.pdf (Rozmiar: 139976 bajtów)