04-02-2019

Kapliczki Małopolski 2019

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs pn. „Kapliczki Małopolski 2019” dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach położonych na obszarze województwa małopolskiego.

Celem konkursu jest zachowanie dla przyszłych pokoleń wartościowych obiektów stanowiących ważny element dziedzictwa kulturowego Małopolski. Kapliczki, które znajdują się na prywatnym terenie, dzięki nawiązaniu współpracy właściciela nieruchomości z jednostką samorządu terytorialnego również mogą liczyć na odnowienie. Kapliczki, przy których będą wykonywane prace nie muszą figurować w rejestrze zabytków województwa małopolskiego, ale powinny charakteryzować się wartościami artystycznymi i historycznymi.

Termin złożenia dokumentacji upływa 13 marca br. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Marszałkowskiego). Do wniosku należy dołączyć tylko kosztorys prac i zdjęcia.

Szczegółowe informacje nt. konkursu dostępne są biuletynie informacji publicznej:
https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1552702,kapliczki-malopolski2019-konkurs-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-z-terenu-wojewodztwa-malopol.html