04-02-2019

Przedsiębiorcy radzą, a uczniowie manipulują

31 stycznia br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach odbyło się spotkanie Członków Rady Programowej oraz przedstawicieli firm i instytucji współpracujących. Wśród uczestników znalazły się osoby reprezentujące: Starostwo Powiatowe, Kuratorium Oświaty, Powiatowy Urząd Pracy, CKZiU nr 2 oraz firmy współpracujące ze szkołą.

Celem spotkania było omówienie i kontynuowanie współpracy w zakresie organizacji zajęć praktycznych, praktyk, staży zawodowych, jak również zaproponowanie kursów i szkoleń, spełniających oczekiwania pracodawców oraz wskazanie kierunków rozwoju bazy technologicznej i doposażania placówki w kolejnych latach. – To były bardzo dobre rozmowy. Zwrócono m.in. uwagę na możliwość utworzenia klas patronackich pod kuratelą konkretnego przedsiębiorstwa. Zarekomendowano podjęcie współpracy z kolejnymi pracodawcami i instytucjami. W trakcie dyskusji podjęto decyzję o organizowaniu konferencji branżowych, na których zostaną omówione oczekiwania stron i podjęte ustalenia dotyczące dalszej współpracy – mówią organizatorzy z CKZiU nr 2.

Zadowolenia nie ukrywał dyrektor szkoły Jerzy Kotaś. - Owocna praca Centrum Kształcenia Praktycznego, wchodzącego w skład CKZiU nr 2 w postaci współpracy z pracodawcami, organizacji i przeprowadzaniu różnego typu darmowych kursów, praktyk oraz staży zawodowych, a także umożliwiania podnoszenia kwalifikacji przez zatrudnioną kadrę daje coraz bardziej wymierne efekty. Nasi absolwenci, uzyskując świetne przygotowanie, posiadają unikatowe doświadczenie i szereg kompetencji.  Znają co najmniej dwa języki obce (odbywają zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS+), mają tytuł technika, kilka kwalifikacji zawodowych, ukończyli kursy, potwierdzone certyfikatami UDT, SEP czy Instytutu Spawalnictwa, odbyli szereg praktyk i staży zawodowych w przedsiębiorstwach. Czego więcej może oczekiwać pracodawca od 20-letniego człowieka?  Dodajmy, że nasze Centrum znajduje się w czołówce rankingu techników. Zajmujemy pierwszą i trzecią lokatę w powiecie. Zapewne inni mogą brać z nas przykład i wzorować się na naszych działaniach, szczególnie w dziedzinie branż i zawodów w których kształcimy – komentuje dyrektor.

Po części merytorycznej i dyskusji zaproszeni goście mieli okazję naocznie przekonać się, jakim zapleczem, pomocami dydaktycznymi i wyposażeniem dysponuje Centrum. Wśród ostatnio zakupionych urządzeń warto wymienić stację lutowniczą BGA, stacje lutownicze HOT AIR, oscyloskop cyfrowy, generator funkcyjny, falownik YASKAWA, autotransformator, inspekcja wizyjna elektroniki, rozlutownice podciśnieniowe, klocki lego mindstorms, roboty manipulatory, drukarka 3D i wiele zestawów różnorakich narzędzi.

Także nauczyciele zwracają uwagę na korzyści wynikające z posiadanego majątku. - Widząc taką kumulację profesjonalnych urządzeń i narzędzi w naszych pracowniach, będących niewątpliwie skarbem, nie myślimy zakopywać go głęboko, a pomnażamy talenty naszych uczniów, kształcąc specjalistów, przygotowanych zarówno teoretycznie jak i praktycznie do podjęcia zatrudnienia, by od samego początku gotowi byli świadczyć pracę, bez konieczności czaso- i kosztochłonnych szkoleń – podkreśla nauczyciel Szymon Łopata.

- Warto podkreślić błyskawiczne opanowanie przez naszych uczniów możliwości robotów manipulatorów. Intuicyjnie z użyciem aplikacji ze smartfonu potrafią programować, obsługiwać i realizować edycje ruchowe robotów. Upodobania i wiek sprawiają, że młodzież intuicyjnie przyswaja rozwiązania technologiczne XXI wieku – podsumowuje nauczyciel Damian Basiura. (opr. na podstawie inf. Joanny Matyjasik, fot. J. Matyjasik)