Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wadowice

05-02-2019

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach wyróżniony!

To spore osiągnięcie. Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach znalazł się wśród 16 najlepiej ocenionych tego rodzaju urzędów w Polsce. Wyróżnienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odebrała Małgorzata Chowaniec, dyrektor naszego PUP podczas uroczystej gali zorganizowanej z okazji 100. rocznicy powstania Publicznych Służb Zatrudnienia. 

W spotkaniu, które odbyło w Warszawie wzięli udział m.in. minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, sekretarz stanu w MRPiPS Stanisław Szwed, przedstawiciele Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, dyrektorzy powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, a także przedstawiciele partnerów rynku pracy.  Minister w swoim wystąpieniu przypomniała, że 100 lat temu na mocy dekretu naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego z 27 stycznia 1919 r. powołano państwowe urzędy pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. - Niewiele jest instytucji, które mają tak długą historię swojego funkcjonowania. Urzędy pracy mają teraz zupełnie nowe wyzwania – podkreślała E. Rafalska. 

W trakcie uroczystości  minister wspólnie ze Stanisławem Szwedem wręczyli statuetki dla najbardziej wyróżniających się powiatowych urzędów pracy i odznaczenia Primus in Agendo. Spośród 340 urzędów z całej Polski wyróżnionych zostało 16. Wśród nich Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. Dodatkowo M. Chowaniec odebrała dyplom dla naszego urzędu w uznaniu za rzetelną pracę na rzecz promocji zatrudnienia oraz kreowanie wysokich standardów usług na rynku pracy.