18-06-2019

To był dobrze spędzony czasPonad 200 osób uczestniczyło w XIII Pikniku dla Rodzin Zastępczych i Dzieci, który w minioną sobotę (15.06) odbył się na terenie Ośrodka Caritas im. Jana Pawła II w Zakrzowie. Organizatorem spotkania było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach. Piknik został przygotowany w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego przypadającego co roku w dniu 30 maja. Celem imprezy była popularyzacja idei rodzicielstwa zastępczego oraz integracja środowiska rodzin zastępczych. Jednocześnie była to również okazja do podziękowania rodzicom zastępczym za ich wielkie serce, poświęcenie i zaangażowanie w wychowywanie dzieci powierzonych czasowo ich opiece.

Oprócz reprezentantów władz naszego powiatu, w wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Sądu Rejonowego w Wadowicach oraz wójt Gminy Stryszów. Barbara Pindel – Polaszek, dyrektor PCPR  w Wadowicach witając uczestników pikniku podziękowała wszystkim rodzinom zastępczym za troskę i opiekę nad dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wadowickiego. Wicestarosta Beata Smolec oraz przewodnicząca Rady Powiatu Zofia Kaczyńska w swoich przemówieniach wyrażały uznanie dla osób, które decydują się pełnić funkcję rodziny zastępczej dla dzieci potrzebujących takiego wsparcia. Z kolei sędzia Elżbieta Półtorak w słowach skierowanych do rodzin zastępczych wskazywała m.in., że ich pomoc jest niezwykle ważna przy orzekaniu w sprawach rodzinnych.

Wydarzenie było okazją do złożenia podziękowań wolontariuszom z wadowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku za zaangażowanie oraz nieocenioną pomoc na rzecz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz dla Państwa Janiny i Józefa Miarków, którzy niemalże przez 18 lat byli gotowi nieść pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, prowadząc pogotowie rodzinne.

Dla uczestników pikniku harcerze Hufca Ziemi Wadowickiej przygotowali bardzo atrakcyjny program, tj.: gry, zabawy, konkursy, malowanie twarzy, ściankę wspinaczkową, dmuchańce oraz gigantyczne piłkarzyki. W trakcie wydarzenia zostały również wręczone nagrody i dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu pn. „Talent niejedno ma imię”. Konkurs został przygotowany przez pracowników Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej a skierowany był do dzieci oraz osób dorosłych związanych z pieczą zastępczą. Do udziału w nim zgłosiły się 43 osoby, które zaprezentowały szeroki wachlarz umiejętności, od talentu muzycznego przez sportowy, plastyczny, rękodzielniczy po kulinarny.

Jak zgodnie podkreślają uczestnicy, atmosfera podczas pikniku była bardzo gorąca, nie tylko ze względu na pogodę :) Był to czas spędzony w miłej, rodzinnej atmosferze. Wszystkie rodziny zastępcze mogły się lepiej poznać, wymienić doświadczeniami i wspólnie bawić się.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pragnie serdecznie podziękować darczyńcom i sponsorom, m.in. Zarządowi Powiatu w Wadowicach za współudział w organizacji pikniku.

***

W naszym powiecie funkcjonuje obecnie 96 rodzin zastępczych, z czego 50 to rodziny spokrewnione (funkcję rodziny zastępczej pełnią dziadkowie lub rodzeństwo dziecka), 36 to rodziny niezawodowe, 8 rodzin to rodziny zawodowe, w tym 1 pogotowie rodzinne oraz 2 Rodzinne Domy Dziecka. W rodzinach tych wychowuje się obecnie 166 dzieci.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem szczegółowych informacji na temat „Jak zostać rodziną zastępczą” prosimy o kontakt osobisty z Zespołem ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatowego działającym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, ul. Mickiewicza 15 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie: 33/870 90 20, 870 90 22.