Rodzinny Rajd Rowerowy


Zapisy:

Centrum Informacji Turystycznej w Wadowicach,
ul. Kościelna 4, 34-100 Wadowice
tel. 33 873 23 65, 

 

PROGRAM IMPREZY
RODZINNY RAJD ROWEROWY
25 sieprnia 2019 (niedziela)

9:30 – rozpoczęcie Rajdu – Wadowice, ul. Kościelna 4

Przywitanie uczestników rajdu

Omówienie regulaminu i trasy rajdu.

Trasa: Wadowice (Plac Jana Pawła II, ul. Mickiewicza, ul. Słowackiego, Aleja Wolności, ul. Niwy) – Zawadka (główna droga – powiatowa, droga gminna) – Chocznia (ul. Góralska, ul. Kościelna, os. dr Putka, ul. Główna, Drapówka, os. Baranciak, - Frydrychowice (ul. Dworska, ul. Wadowicka) – Wadowice (os. Patria) - Tomice (ul. Patria, ul. Rzyczki) – Wadowice (ul. Wojska Polskiego boczna, ul. Wojska Polskiego, ul. Zatorska, Plac Jana Pawła II)

10:00 – START

I odcinek:

Rozpoczęcie rajdu na ul. Kościelnej. Wyjazd na Plac Jana Pawła II przejazd na ul. Mickiewicza potem skręt na ul. Słowackiego, następnie skręt na Aleję Wolności, potem na rondzie przejazd na ul. Niwy, przejazd drogą powiatową w Zawadce do skrzyżowania z drogami gminnymi, krótki postój.

Długość odcinka –  3,6 km, czas przejazdu – 40 minut, przerwa –  15 minut

II odcinek:

Kontynuacja drogi: na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogami gminnymi w Zawadce skręt w prawo i wjazd na drogę gminną, skręt w prawo i wjazd do Choczni na ul. Góralską, następnie skręt w lewo w ul. Kościelną, przejazd na ul. Główną, krótki postój przy skręcie na Drapówkę.

Długość odcinka –  5,2 km, czas przejazdu – 55 minut, przerwa –  15 minut

III odcinek:

Kontynuacja drogi: wjazd na Drapówkę, przejazd przez DK nr 52 na drogę powiatową w kierunku os. Baranciak w Choczni, następnie skręt w prawo i wjazd na ul. Dworską we Frydrychowicach, potem skręt w prawo i przy wjeździe na ul. Wadowicką krótki postój.

Długość odcinka – 5,1 km, czas przejazdu –  55 minut, przerwa –  15 minut

IV odcinek:

Kontynuacja drogi: wjazd na ul. Wadowicką we Frydrychowicach, dalej przejazd ul. Partia, następnie skręt w lewo w ul. Rzyczki, skręt w prawo na ul. Wojska Polskiego, wjazd na teren obiektu „Noclegi Podhalanin” Wadowice, długi postój na: ognisko, konkursy, pokazy

Długość odcinka – 5,1 km, czas przejazdu –  55 minut, przerwa –  90 minut

V odcinek

Po wyjeździe z obiektu: „Noclegi Podhalanin” Wadowice, wjazd na ul. Wojska Polskiego, przejazd przez rondo gen. Andersa, dalej ul. Wojska Polskiego, wjazd na ul. Zatorską, Plac Jana Pawła II.

Długość odcinka – 0,9 km, czas przejazdu –  30 minut

Łączna długość trasy  19,9 km

Łączny czas przejazdu ok. 6 godzin

Planowane zakończenie rajdu o godz. 15:30

W razie silnych opadów deszczu rajd nie odbędzie się.


Artykuły promocyjne

IT Wadowice: Rodzinny Rajd Rowerowy