oznakowany radiowóz policyjny

Wczoraj (12 września 2019 roku) policjanci z wadowickiej drogówki przeprowadzili działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Podczas akcji mundurowi ujawnili na drodze w sumie 63 wykroczenia.

Do działań zostało skierowanych szesnastu policjantów Wydziału Ruchu Drogowego, którzy w godzinach od 6:00 do 22:00 zwracali szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. W trakcie realizacji akcji funkcjonariusze ujawnili 61 wykroczeń popełnionych przez kierujących, którzy naruszyli przepisy ruchu drogowego w stosunku do pieszych oraz 2 wykroczenia popełnione przez kierujących rowerem.

Piesi jako niechronieni uczestnicy ruchu są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo na drodze. Główne błędy jakie popełniają to nieostrożne wejście na jezdnię przed jadący pojazd, nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu oraz przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym. Przypominamy, że kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych powinien zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.