Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wadowice

17-09-2019

Weź udział w projekcie Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Dołącz do pracujących", który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020. Jego celem jest trwała aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w szczególnej sytuacji, bezrobotnych i biernych zawodowo, zamieszkałych na terenie powiatu limanowskiego, olkuskiego i wadowickiego.

W ramach projektu oferowane jest bezpłatnie:
•    indywidualny plan działania,
•    indywidualne poradnictwo zawodowe,
•    wsparcie coacha,
•    wsparcie motywacyjne psychologiczne,
•    wsparcie metodą Trenera Zatrudnienia Wspieranego,
•    kursy i szkolenia zawodowe z wypłatą stypendium,
•    staże zawodowe z wypłatą stypendium,
•    pośrednictwo pracy,
•    zwrot kosztów dojazdu (IPD, szkolenia, staże)
Mężczyźni w wieku od 30 do 49 lat mogą mieć maks. wykształcenie na poziomie szkoły średniej (zawodowej) chyba, że są osobą z niepełnosprawnością.
Zgłoszenia przyjmowane są w biurze projektu:
Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu
32-600 Oświęcim, ul. St. Leszczyńskiej 7 (pok. 102)
tel. 33 847 54 81 (w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00)

Pliki do pobrania:

ulotka DDP.pdf (Rozmiar: 104136 bajtów)