• Uwaga, zmiana godzin kolejnego spotkania dot. „Programu Priorytetowego Czyste Powietrze”
    Starostwo Powiatowe w Wadowicach informuje, że kolejne spotkanie dot. „Programu Priorytetowego Czyste Powietrze” prowadzone przez Panią Katarzynę Bryzek – Głównego Specjalistę...