14-10-2019

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa "Małopolska 2030".
 
Zarząd Województwa chce zaprezentować projekt Strategii jak najszerszemu gronu Małopolan i poznać ich opinie na temat tego dokumentu. Projekt Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” jest już dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego (https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1659237,uchwala-nr-161219-zarzadu-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-29-sierpnia-2019-r-w-sprawie-przyjecia-pr.html%20 ).

Uwagi do dokumentu należy zgłaszać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem formularza, w terminie do 31 grudnia 2019 r. KLIKNIJ -  https://bankprojektow.malopolskie.pl/index.php/8-formularz-konsultacje

Równolegle ze zbieraniem uwag do projektu Strategii rusza nabór do Banku Projektów Ponadlokalnych (nabór - https://bankprojektow.malopolskie.pl/index.php/7-formularz2), w ramach którego szukane są pomysły na partnerskie i ponadlokalne projekty, jakie będą angażować wielu partnerów. Bank Projektów Ponadlokalnych służy rozpoznaniu potrzeb rozwojowych w regionie i w oparciu o nie sformułowaniu skutecznej interwencji publicznej, która zostanie ujęta w Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.