14-10-2019

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty składamy najserdeczniejsze życzenia. Wyrażamy szacunek i wdzięczność za to, że dzielicie się Państwo wielkim skarbem, jakim jest wiedza, jak również za trud, jaki wkładacie w wychowanie dzieci i młodzieży.

To Wy otwieracie przed młodymi mieszkańcami naszego powiatu nowe horyzonty, budzicie ich zapał i energię do podejmowania działań. Dzięki Państwa pracy, umiejętnościom i serdeczności kolejne pokolenia uczniów zdobywają wiedzę o świecie, rozwijają swoje zainteresowania, budują relacje z rówieśnikami,  a także uczą się odpowiedzialności za własne czyny i decyzje. Wierzymy, że Wasz wysiłek czyni z nich ludzi mądrych i dobrych.

W dniu Waszego święta wszystkim Państwu życzymy realizacji marzeń, entuzjazmu w dążeniu do wytyczonych celów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Wadowicach Zofia Kaczyńska
Starosta Wadowicki Eugeniusz Kurdas
Wicestarosta Beata Smolec