Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wadowice

Nowa wystawa w Muzeum Miejskim!

W niedzielę 20 października br. o godz. 15.00 Muzeum Miejskie w Wadowicach przy ul. Kościelnej 4 zaprasza na wernisaż wyjątkowej wystawy  "Dusza moja czuje się tutaj jak w domu" przygotowanej wspólnie z grupą osób, które przez ostatnie dwa lata prowadziły poszukiwania wokół pojęcia „duchowość”. Swoimi badaniami objęli miejsca dobrze sobie i nam znane czyli Wadowice i okolice. Efektem licznych wywiadów, s""potkań, rozmów i obserwacji jest  m.in.: kolekcja różnorodnych przedmiotów, które na wystawie opatrzone zostaną osobistymi komentarzami ich właścicieli. Ekspozycję można będzie zwiedzać do 29 lutego 2020 r.

Powstanie ona w ramach projektu „Badania nad współczesną duchowości gminy Wadowice w kontekście przemian kultury ludowej”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

20.10.2019 r., godz. 15.00 Muzeum Miejskie, ul. Kościelna 4, wck.wadowice.pl/muzeum 


Artykuły promocyjne

IT Wadowice: Nowa wystawa w Muzeum Miejskim!