Projekt „Upcykling czyli Ekoszycie - cykl wydarzeń dla mieszkańców Gminy Wadowice” dobiegł końca.  Warsztaty sfinalizowaliśmy  4 listopada w Domu Ludowym w Zawadce podczas spotkania, na którym dokonałyśmy podsumowania, wymieniłyśmy doświadczenia i podzieliłyśmy się wspólnymi planami na przyszłość.

Zaproszone uczestniczki zaprezentowały swoje akcesoria, które własnoręcznie stworzyły pod czujnym okiem Wandy Sarapaty – projektantki, właścicielki firmy WA.Sarapata, która na każdym kroku służyła wsparciem i dawała cenne wskazówki. Podczas warsztatów powstały woreczki na żywność z firanek, torby bawełniane na zakupy, podręczne nerki, plecaki z materiałów z odzysku oraz kimona i narzuty. Wszystko niepowtarzalne, designerskie a przede wszystkim ekologiczne. Spotkanie podsumowujące pokazało, że tego typu zajęcia były bardzo potrzebne, uczestniczki świetnie się w nich odnalazły oraz nabyły nowych umiejętności, których będą używały na co dzień. Zrodziło się także wiele nowych pomysłów, do których realizacji będziemy dążyć. Każda z pań otrzymała dyplom udziału w kursie, który w imieniu Burmistrza Wadowic wręczyła przedstawicielka Wydziału Promocji Gminy Wadowice.

Projekt "Upcykling, czyli ekoszycie - cykl wydarzeń dla mieszkańców Gminy Wadowice" rozpoczął się 16 września br. Zajęcia odbywały się przez 7 tygodni w Wysokiej, Ponikwi oraz Zawadce w godzinach od 17:00 do 20:00. Warsztaty były bezpłatne i miały na celu rozwój, aktywizację i pobudzenie do działania społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane. Promowały ekologię i ochronę środowiska. Środki na realizację zostały pozyskane przez Gminę Wadowice za pośrednictwem LGD Wadoviana w ramach projektu grantowego pt. „Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane” realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. „Zadanie realizowane w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD „Wadoviana” na lata 2014-2020”.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zadanie pt. „Upcykling, czyli ekoszycie – cykl wydarzeń dla mieszkańców Gminy Wadowice” współfinansowane jest ze środków EFRROW otrzymanych za pośrednictwem LGD „Wadoviana” w ramach projektu grantowego pt. „Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane” realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. „Zadanie realizowane w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD „Wadoviana” na lata 2014-2020”.

    Galeria zdjęć