Gmina <a href=Wadowice członkiem założycielem stowarzyszenia „Associazione Europea Romea Strata ”!" />

Wadowice dołączyły do wyjątkowego grona! Gmina Wadowice będąc na kulturowym szlaku pielgrzymkowym stała się częścią projektu łączącego różne narody europejskie z bogatym dziedzictwem.

„Romea Strata„ umożliwia poznawanie naszego kontynentu, a także rozwijanie zrównoważonej turystyki kulturowej przynoszącej zyski lokalnym społecznościom. Jest to szansa na nową formę promocji, uatrakcyjnienia oferty turystyczno – pielgrzymkowej i rozwoju gminy. Stanowi to również prestiż dla lokalnej społeczności wzmacniając ich więzi z lokalnym dziedzictwem i aktywizując do ożywienia gospodarczego.

6 listopada br. pracownicy Wydziału Obsługi Ruchu Turystycznego Urzędu Miejskiego uczestniczyli na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie w  roboczym spotkaniu z przedstawicielami zarządu stowarzyszenia AERS oraz Instytutu Geografii UP im. KEN. Głównym tematem spotkania było wytyczenie przebiegu polskiej trasy „Europejskiej Drogi Rzymskiej”. Dr Franciszek Mróz zaprezentował hipotetyczny przebieg szlaku na terytorium Polski w oparciu o historyczne tradycje pielgrzymkowe, w tym m.in. o istniejący już szlak św. Jakuba, podkreślając ważność Wadowic na jego trasie. W czerwcu zeszłego roku, we włoskiej Aquileii, odbyło się pierwsze generalne spotkanie członków Stowarzyszenia, a we wrześniu pierwsze zebranie Komitetu Naukowego „Associazione Europea Romae Strata”.

Stowarzyszenie „Associazione Europea Romea Strata” działa od listopada 2018 r. i jego głównym celem jest odtworzenie dawnych szlaków pielgrzymkowych do Rzymu i udostępnienie ich współczesnym turystom – pielgrzymom. Trasy szlaków będą prowadzić od Morza Bałtyckiego (Estonia, Łotwa, Litwa) przez Europę Środkowo-Wschodnią (Polska, Czechy, Słowacja, Austria, Słowenia), a dalej przez Alpy do północno-wschodnich Włoch. Stamtąd do Jerozolimy lub przez Toskanię na zachód do Santiago de Compostela albo na południe do Rzymu. Obecnie została wytyczona trasa prowadząca przez Włochy (Via Romea), a w następnym etapie zostaną wytyczone odcinki w poszczególnych krajach. Po wytyczeniu szlaku pielgrzymkowego „Romea Strata”, który będzie szlakiem historycznym, kulturowym, turystycznym i religijnym, Stowarzyszenie będzie się ubiegać o wpisanie go na listę Europejskich Szlaków Kulturowych i uzyskanie certyfikatu Rady Europy. Pierwszym szlakiem kulturowym została uznana droga św. Jakuba.


Artykuły promocyjne

logo RSS

IT Wadowice: Gmina Wadowice członkiem założycielem stowarzyszenia „Associazione Europea Romea Strata ”!