13-11-2019

Z myślą o najmłodszych i ich rodzicach

To dobra wiadomość dla mieszkańców Powiatu Wadowickiego. Od 01.11.2019 r. Oddział Noworodków i Wcześniaków Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach  posiada II poziom referencyjny. Dyrektor ZZOZ w Wadowicach Beata Szafraniec podpisała stosowną umowę z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ.

- Ta decyzja i podpisanie umowy oznaczają m.in., że oddział spełnia dodatkowe wymagania dotyczące organizacji udzielania świadczeń oraz wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. W naszym szpitalu mogą być leczone noworodki wymagające intensywnej opieki medycznej, które do tej pory musiały być przekazywane do ośrodków  o wyższym poziomie referencyjnym np. do Krakowa – wyjaśniają pracownicy wadowickiej lecznicy. - Podniesienie do II poziomu referencyjności Oddziału  Noworodków i Wcześniaków  przyczyni się do zapewnienia kompleksowej opieki nad matką i noworodkiem – dodają.