Wszystkie osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, które zawnioskowały o nią przed 1 stycznia 2018 r., do końca roku 2019 mogą nadal bezpłatnie domówić drugą – elektroniczną formę tej Karty. Począwszy od stycznia będzie się to wiązało z opłatą, która na dzień niniejszego zawiadomienia, tj. 13.11.2019 roku, wynosi 9,21 zł za każdą kartę.

Informujemy równocześnie, że zamówienie karty dodatkowej nie jest obowiązkowe. Jest to możliwość, z której mogą skorzystać właściciele kart tradycyjnych, posiadających telefony komórkowe działające w systemie Android lub IOS. Dzięki temu rozwiązaniu jedna aplikacja może wyświetlić Kartę jej posiadacza (rodzica), jak również karty pozostałych członków rodziny. Ponadto pozwala na wyszukanie najbliższych punktów, w których KDR jest honorowana.

Aby zamówić dodatkową kartę elektroniczną, należy złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Miejskim, pok. nr 16 lub przez portal Emp@tia.

Jednocześnie przypominamy, że wraz z początkiem 2019 roku wszedł w życie przepis dający możliwość przyznania KDR tym rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Ulgi i przywileje, które nabywają rodzice, nie przysługują jednak ich pełnoletnim dzieciom.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wadowicach (pokój nr 16) lub telefonicznie: 33 873 18 11, wew. 263.

    Galeria zdjęć