04-12-2019

ZZOZ w Wadowicach z kolejnym certyfikatem

Personel medyczny Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach otrzymał certyfikat „Dobre Relacje z Pacjentem”. W imieniu TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, ubezpieczyciela placówki i organizatora szkolenia, w dniu 2 grudnia 2019r. odznaczenie wręczył prezes zarządu Rafał Kiliński.  Patronem honorowym projektu jest Warszawski Uniwersytet Medyczny. Projekt finansowany jest z funduszu prewencyjnego TUW PZUW.

Bezpłatne szkolenie „Dobre Relacje z Pacjentem” to cykl warsztatów, seminariów i e-learningów o tematyce dotyczącej komunikacji interpersonalnej w podmiotach leczniczych, praw pacjenta, dokumentacji medycznej, zakażeń szpitalnych i zdarzeń niepożądanych. Projekt realizowany jest przez ekspertów TUW PZUW, w tym lekarzy z dużym doświadczeniem medycznym i ubezpieczeniowym, we współpracy ze specjalistami z zakresu komunikacji interpersonalnej. Szkolenie kończy się testem wiedzy. Pozytywny wynik jest podstawą do wydania certyfikatu.

- Program szkoleniowy „Dobre Relacje z Pacjentem” obrazuje jak ważna jest jakość relacji międzyludzkich w procesie leczenia i hospitalizacji pacjentów. Wierzę, że dzięki wykorzystaniu środków prewencyjnych i wiedzy specjalistów TUW PZUW i Next Medica Sp. z o.o. przyczyniamy się do poprawy standardów opieki nad pacjentami i realnie wpływamy na zmniejszenie wystąpienia ryzyk medycznych w przyszłości – komentuje Rafał Kiliński.

To jest Wasze święto, Wasz sukces, to jest Wasza relacja z pacjentem. Wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania certyfikatu bardzo dziękuję: lekarzom, pielęgniarkom, położnym i całemu personelowi medycznemu oraz administracji. Mamy certyfikat, którym mogą pochwalić się tylko nieliczne szpitale w Polce, serdecznie Wam gratuluję i dziękuję – mówiła z kolei Beata Szafraniec, dyrektor ZZOZ w Wadowicach po odebraniu certyfikatu.

Dyrektor podziękowała również przedstawicielom reprezentującym ww. firmy za umożliwienie przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń dla personelu medycznego oraz Mirosławowi Nowakowi, przewodniczącemu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu za wsparcie.

Należy podkreślić, że ZZOZ w Wadowicach to piąty szpital w Polsce, który uzyskał certyfikat „Dobre Relacje z Pacjentem”.