05-12-2019

Zaproszenie na kolejne spotkanie dot. Uprzejmie informujemy, że drugie spotkanie dot. „Programu Priorytetowego Czyste Powietrze” prowadzone przez Panią Katarzynę Bryzek – Głównego Specjalistę – Doradcę Energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 r. (wtorek),    w godz. 12:00 - 15:00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy  ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice w sali 011 (parter).
Ww. spotkanie będzie poprowadzone w formie ogólnego zebrania informacyjnego dla wszystkich uczestników w godz. 12:00 - 14:00. Następnie prowadzone będą indywidualne konsultacje dla zainteresowanych ww. programem osób, na które obowiązywać będzie kolejka.