13-03-2020

Terenowe Punkty Paszportowe na terenie województwa małopolskiego nieczynne do odwołania! W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców województwa małopolskiego od 16 marca 2020 r. do odwołania zostaną zamknięte Terenowe Punkty Paszportowe w Bochni, Brzesku, Chrzanowie, Gorlicach, Limanowej, Nowym Targu, Olkuszu, Oświęcimiu i Wadowicach.
Odbiór paszportu zdeponowanego w wyżej wymienionych Terenowych Punktach Paszportowych będzie możliwy wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych w razie pilnego, udokumentowanego wyjazdu zagranicznego. Złożenie wniosku o paszport przez mieszkańców tych powiatów - w wyjątkowych sytuacjach związanych z udokumentowaną koniecznością pilnego wyjazdu zagranicznego - będzie możliwe w niżej wymienionych siedzibach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym:
1.    w Krakowie ul Św. Sebastiana 9-11
2.    w Tarnowie. Al. Solidarności 5-9
3.    w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 52
Poniżej podajemy numery telefonów, pod które należy zgłaszać konieczność odbioru paszportu i złożenia wniosku o wydanie paszportu.
1.    paszport w TPP w Bochni lub Brzesku – proszę dzwonić pod nr 14/69 63 109, 14/69 63 100, 14/69 63 413
2.    paszport w TPP w Gorlicach lub Limanowej – proszę dzwonić pod nr 18/540 23 62, 18/540 23 43, 18/540 23 47
3.    paszport w TPP w Chrzanowie, Nowym Targu, Olkuszu, Oświęcimiu lub w Wadowicach – proszę dzwonić pod nr 12/39 21 863, 12/39 21 820, 12/39 21 805, 12/39 21 818
Jednocześnie informujemy iż, od poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania ogranicza się działalność Oddziałów Paszportowych w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie. Przyjęcie wniosku paszportowego i odbiór paszportu będą możliwe, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu pod wskazane poniżej numery telefonów, wyłącznie w sytuacji nagłego, pilnego, udokumentowanego wyjazdu zagranicznego.
• Oddział Paszportowy w Krakowie - nr tel. 12/39 21 820, 12/39 21 805, 12/39 21 818, 12/39 21 863,
• Oddział Paszportowy w Tarnowie – nr tel. 14/ 69 63 109, 14/69 63 100, 14/69 63 413,
• Oddział Paszportowy w Nowym Sączu – nr tel. 18/ 540 23 62, 18/540 23 43, 18/540 23 47.