Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wadowice

19-05-2020

100-lecie urodzin Patrona w Zespole Szkół w Radoczy
Jan Paweł II – Papież - Wielki Autorytet – Patron Zespołu Szkół CKU w Radoczy 18 maja 2020 r. skończyłby 100 lat. Cała społeczność Zespołu Szkół do upamiętnienia tej rocznicy przygotowywała się już od dawna. Rok temu uroczyście obchodzono Jubileusz 20-lecia nadania ZS CKU w Radoczy imienia św. Jana Pawła II połączony z otwarciem Izby Pamięci naszego wielkiego Polaka oraz odrestaurowaniem zabytkowej kapliczki i przywróceniem jej na teren przyszkolny. Na tę uroczystość młodzież z klasy III TLP przygotowała wzruszającą pantomimę o życiu Jana Pawła II, którą mogli obejrzeć także uczniowie szkoły podstawowej w Radoczy. Jubileusz był więc zwieńczeniem wspólnych działań propagujących nauczanie Patrona i szerzących Jego kult, a zarazem pięknym wstępem do świętowania 100-lecia. Jego urodzin. By stale pogłębiać duchową więź z Patronem i trwać w obecnym - radosnym dziękczynieniu za Jego święte życie i wielki pontyfikat w szkole organizowane są cykliczne imprezy, m.in.  konkurs uczniów szkół podstawowych „Jan Paweł II - Przyjaciel i Mistrz Młodych”, Ogólnopolski Rajd Pieszy, Bieg i Rajd Rowerowy na Groń Jana Pawła II, udział w projekcie „Dar na 100-lecie urodzin JPII” czy współudział przy organizacji Zlotu Szkół im. Jana Pawła II w Wadowicach. W tym roku niestety Zlot Szkół nie mógł się odbyć. W ramach świętowania urodzin naszego Papieża ogłoszono dwa konkursy: dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli „Pocztówka z Wadowic z okazji 100. rocznicy urodzin Patrona" oraz dla młodzieży szkół ponadpodstawowych – na wykonanie plakatu odnoszącego się do wybranego przesłania Ojca Świętego. Łącznie wpłynęło ponad 100 prac plastycznych. Komisja konkursowa oceniła je w sposób następujący:
Laureaci:

    Amelia Niedziółka z Wadowic (lat 11) – I miejsce
    Klaudia Wiktor z Wadowic (lat 5) - II miejsce
    Dominika Frączek z Wadowic (lat 6) - II miejsce
    Filip Kruczek i Igor Kruczek  z Choczni (lat 10) - II miejsce
 Wyróżnienia przyznano:
    Marii Rak ze Skierniewic
    Laurze Stańczyk z Choczni
    Tymonowi Rzemieniec z Wadowic
    Julii Jamróz z Wadowic
    Julicie Pawlik z Kleczy Dolnej
    Emilii Malczyk z Wadowic
    Adamowi Kamińskiemu z Wadowic
    Sandrze Wiercimak z Choczni
Wyróżnienia w konkursie plastycznym dla szkół ponadpodstawowych - kategoria plakat - „Przesłanie Ojca Św. Jana Pawła II” otrzymali Grzegorz Jurka z Radoczy oraz Emilia Piętoń z Dąbrówki.
Nagrody dla laureatów konkursu zostały dofinansowane m.in. z budżetu Powiatu Wadowickiego.