Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wadowice

20-05-2020

Zmienili się dla Was. Zakończył się remont w wadowickiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Około trzech miesięcy trwał remont w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wadowicach. Choć efekt części prac jest niewidoczny „gołym okiem”, bo dotyczy elektryki, podopieczni oraz goście poradni i tak dostrzegą różnicę.

Jak zaznacza Natalia Rykowska, dyrektor placówki zakres robót był naprawdę duży. – Objął trzy elementy. Pierwszym była  modernizacja instalacji elektrycznej w całej  poradni i budynku przy ul. Wojtyłów 14 i 16. Drugim – remont klatki schodowej, czyli: usunięcie luksfer i zabudowanie wnęki  oraz wstawienie nowego okna, wymiana drzwi, wykonanie poręczy, pomalowanie ścian i wykonanie lamperii mozaikowej. Trzecim etapem prac było pomalowanie pomieszczeń poradni po remoncie instalacji elektrycznej: usunięcie starej powłoki farb, odkucie pustych miejsc pod tynkiem, wykonanie uzupełnienie tynków i ich wyrównanie, malowanie farbą  ścian i grzejników – wylicza N. Rykowska.

Całość prac kosztowała ponad 460 tys. zł. Pieniądze pochodziły z budżetu Powiatu Wadowickiego. – Myślę, że pracownicy oraz wszyscy korzystający z poradni mogą być zadowoleni z tego, jak wygląda po remoncie. Jest i bezpieczniej, i ładniej  – podsumowuje wicestarosta Beata Smolec.