Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wadowice

16. Rocznica śmierci Jana Pawła II

Dziś mija 16 lat od śmierci wielkiego Wadowiczanina. Papież Polak „powrócił do domu Ojca” wieczorem 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37.

Ludzie na całym świecie modlili się za naszego rodaka. Również w rodzinnym mieście licznie nawiedzano w tym czasie Bazylikę Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, miejsce chrztu, Komunii świętej oraz bierzmowania młodego Karola Wojtyły. W lokalnej tradycji przyjęło się, że w ten szczególny dzień pamięci o Janie Pawle II wierni oddają mu hołd poprzez zapalenie znicza i składanie kwiatów pod Jego pomnikiem.

Jan Paweł II zmarł w opinii świętości 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie, o godzinie 21.37.  Pogrzeb Papieża odbył się  sześć dni później. Prostą trumnę z drewna cyprysowego ustawiono na pl. Świętego Piotra. Mszę świętą koncelebrowało kolegium kardynalskie i patriarchowie kościołów wschodnich, którym przewodniczył kardynał Joseph Ratzinger (późniejszy papież Benedykt XVI). Szacuje się, że w uroczystości pogrzebowej wzięło udział łącznie 5 milionów ludzi, w tym ok. 1,5 mln pielgrzymów z Polski. Szczególnie widzialnym znakiem tej ceremonii było hasło „santo subito” – „święty natychmiast” skandowane przez wiernych.

Jana Pawła II beatyfikowano w 2011 roku, a po kilku latach kanonizowano (27 kwietnia 2014 r.). Pierwotnym miejscem Jego wiecznego spoczynku były podziemia Bazyliki św. Piotra w Watykanie. Od momentu ogłoszenia papieża Polaka błogosławionym doczesne szczątki przeniesiono do ołtarza św. Sebastiana we wnętrzu watykańskiej bazyliki. Relikwie św. Jana Pawła II czczone są na całym świecie z wielkim szacunkiem. Znaleźć je można również w jego rodzinnej parafii Bazylice Ofiarowania NMP w Wadowicach, w kaplicy mu poświęconej. Od 1984 r. w kamienicy, w której się urodził, jest Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II, gdzie można oglądać pamiątki z całego Jego życia i pontyfikatu.

Rodzinne miasto w sposób szczególny upamiętniło św. Jana Pawła II wytyczając w 2005 r. miejski  Szlak Karola Wojtyły. Obecnie prowadzi on po 14 miejscach związanych z dzieciństwem i młodością Karola Wojtyły w Wadowicach. Znajdziemy na nim m.in. Dom Rodzinny Karola Wojtyły św. Jana Pawła IIKościół parafialny pw. Ofiarowania Najświętszej Marii Panny czy Dawne Gimnazjum Humanistyczne im. Marcina Wadowity. Każda tablica poświęcona jest odrębnemu miejscu i faktom z życia papieża. Posiada ona indywidualne unikatowe zdjęcie, tekst główny w 3 językach (polskim, angielskim i włoskim) wyjaśniający związki miejsca z osobą Jana Pawła II oraz oś czasu. Wszystkie tablice tworzą kompletną opowieść o nim i jego rodzinie pełniąc nie tylko funkcję informacyjną ale również edukacyjną.


IT Wadowice: 16. Rocznica śmierci Jana Pawła II