Wadowickie Centrum Kultury informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów próby zespołów artystycznych pozostają zawieszone do 16 kwietnia! O wszelkich zmianach instruktorzy będą informować swoje grupy na bieżąco.

Zgodnie z obowiązującym prawem wciąż zamknięte jest kino „Centrum” oraz Muzeum Miejskie a pozostała działalność domu kultury, która nie jest związana z organizacją przyszłych wydarzeń pozostaje zawieszona.