Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wadowice

zdjęcie do podsumowania cyklu o ofercie edukacyjnej szkół powiatowych

Przez kilka minionych tygodni przedstawialiśmy na naszej stronie internetowej ofertę edukacyjną powiatowych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. W tym miejscu – podsumowując nasz cykl – zamieszczamy linki do poszczególnych artykułów.

Gdyby ktoś jeszcze wahał się, zapraszamy do lektury. Jednak przede wszystkim zapraszamy ośmioklasistów do związania swych losów z jedną z naszych placówek. Zapewniamy, że warto!

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie – tutaj

I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity w Wadowicach – tutaj

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej – tutaj

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie – tutaj 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy – tutaj 

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej – tutaj 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach – tutaj 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach – tutaj 

Zespół Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie – tutaj