Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wadowice

Raport i debata o stanie powiatu wadowickiego za 2020 rok

Zarząd Powiatu w Wadowicach przedstawia Raport o stanie Powiatu Wadowickiego za 2020 rok, zawierający podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu. Dokument został przekazany Radzie Powiatu w Wadowicach oraz opublikowany na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Z treścią raportu można się zapoznać, klikając w poniższy link: https://bip.malopolska.pl/spwadowice,a,1944924,uchwala-nr-80821-zarzadu-powiatu-w-wadowicach-z-dnia-27052021-r-w-sprawie-przyjecia-raportu-o-stanie.html
Jednocześnie informujemy, iż w debacie nad raportem, stosownie do przepisów art. 30a ust. 6-8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) mogą wziąć udział mieszkańcy Powiatu Wadowickiego. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącej Rady Powiatu w Wadowicach pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 300 osób. Zgłoszenie można przesłać elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Wadowicach, ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice, w godzinach pracy urzędu.
Zgodnie z prawem, takie zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu, tj. do dnia 23 czerwca 2021 r. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób.
Debata nad Raportem o stanie Powiatu Wadowickiego za 2020 r. będzie miała miejsce podczas sesji Rady Powiatu w Wadowicach zaplanowanej na dzień 24 czerwca (czwartek) 2021 r. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy ul. Mickiewicza 24B i rozpocznie się o godz. 10.00.
Udział w debacie będzie możliwy z zastrzeżeniem zachowania odpowiednich warunków sanitarnych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wynikających z przepisów prawa. Mieszkańcy, którzy spełnią wymogi udziału w debacie, zostaną powiadomieni przez pracowników Biura Rady Powiatu w Wadowicach o sposobie uczestnictwa w tym punkcie obrad.

 

Pliki do pobrania: