Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wadowice

na dzisiaj prognozowane są burze

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach informuje, że na terenie powiatu wadowickiego dnia 22.06.2021 od godz. 11.00 do godz. 24.00 prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu od 30 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Lokalnie grad. Skutki: możliwe utrudnienia na drogach związane z powalonymi drzewami, przerwy w dostawach prądu (źródło: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie).

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zachęcamy do skorzystania z aplikacji RSO.

Wadowice, dnia 22.06.2021 r.