Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wadowicach informuje Odbiorców, że w związku z uszkodzeniem przez firmę zewnętrzną sieci wodociągowej, nastąpiła przerwa w dostawie wody do Odbiorców położonych w prawobrzeżnej części Wadowic i Gminy Wadowice tj. m.in. „Zaskawie”, Jaroszowice, Klecza Dolna i Klecza Górna, Barwałd Dolny, Roków, Babica. Planowane wznowienie dostawy wody – godz. 22:00. Podczas wznowienia dostawy wody może nastąpić chwilowe zmętnienie wody. Za zakłócenia w dostawie wody WPWiK przeprasza Odbiorców.