Prośba o wypełnienie ankiety

Szanowni Państwo,
nasz urząd realizuje dofinansowany ze środków Unii Europejskiej projekt pn. E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego. Aktualnie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeprowadzane jest badanie satysfakcji użytkowników serwisu/portalu powstałego w ramach projektu. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety dotyczącej korzystania z e-usług oferowanych przez naszą instytucję.
Udzielone odpowiedzi pozwolą zrozumieć, jak oceniają Państwo ww. usługi i co warto w nich poprawić. Wypełnienie ankiety nie zajmie więcej niż 5 minut.
Z góry dziękujemy za udział w badaniu – https://badanie.panelankietowy.pl/index.php?r=survey/index&sid=854685&token=P3EzVx4S3Xrgi7G&lang=pl