wręczenie awansów podczas tegorocznych obchodów Święta Policji w Wadowicach

Miniony rok był dla Policji trudny. Pandemia ze wszystkimi nakazami i zakazami, których przestrzegania musieliście pilnować, społeczne protesty, które przetaczały się także przez nasz region, mnóstwo zadań dodatkowych i oczywiście znane Wam od lat codzienne obowiązki. To był ciężki czas, a jednak daliście radę. Pokazaliście się z jak najlepszej strony – jako profesjonaliści, ludzie odważni, zdeterminowani pilnować przestrzegania prawa, ale jednocześnie otwarci, gotowi nieść pomoc innym. Za Waszą wyjątkową postawę i ofiarną służbę – w imieniu władz i mieszkańców Powiatu Wadowickiego – składam wyrazy szacunku i najwyższego uznania – m.in. tymi słowami zwracała się wczoraj do funkcjonariuszek, funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Policji wicestarosta Beata Smolec. Okazją były tegoroczne obchody Święta Policji, które w środę 28 lipca br. zorganizowano przy budynku Komendy Powiatowej Policji (KPP) w Wadowicach.

Podczas wydarzenia 53 policjantom z KPP oraz podległych jednostek zostały wręczone akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W kolejnej części uroczystości samorządowcy z terenu powiatu wadowickiego wręczyli wyróżniającym się policjantom i pracownikom cywilnym Policji specjalne nagrody. Starosta Wadowicki uhonorował w sposób szczególny Barbarę Kosek oraz sierżantów sztabowych: Waldemara Kajdasa i Łukasza Małysę.

Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach wyróżnił listami gratulacyjnymi trzech pracowników cywilnych za sumienną i długoletnią pracę. Ponadto 10 osób zostało uhonorowanych okolicznościowymi medalami z okazji 30-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Wszystkim awansowanym i wyróżnionym gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym. Więcej o wydarzeniu tutaj