Skan czarno-białej fotografii przedstawiającej siedzącego na ozdobnym krześle kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wczoraj, w Świątyni Opatrzności Bożej miała miejsce beatyfikacja Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Pięćdziesiąt pięć lat temu, w kwietniu i maju 1966 roku, odbyły się główne uroczystości Millenium Chrztu Polski, których inicjatorem był Prymas. Sięgając do archiwaliów parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach przypominamy dzisiaj te wydarzenia.

Uroczystości Tysiąclecia Chrztu Polski (Sacrum Poloniae Millenium), którym komunistyczny reżim przeciwstawił obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego, poprzedziła dziewięcioletnia Wielka Nowenna.

W ogłoszeniach parafialnych z maja 1957 roku (druga niedziela po Wielkanocy) czytamy:

Uroczysty dzień składania ślubów maryjnych, na który od szeregu miesięcy przygotowywaliśmy się nadszedł. Trzeba nam, żeby on przyniósł wiele chwały naszej Matce Najśw.[ętszej] a Królowej naszej.

Uroczystej sumie o godz. 10.30 towarzyszyła poprzedzającą ją procesja, która wyruszyła [- -] z kościoła o godz. 9ej na ulicę 1go Maja [obecnie Lwowska], by następnie wejść na ulicę Sienkiewicza i około Domu Kultury, idąc przejść na ulicę Daszyńskiego [obecnie Krakowska – MW] i wrócić do kościoła. W procesji będzie niesiony przez poszczególne stany widniejący na tronie obraz Matki Bożej Częstochowskiej

Skan napisanych odręcznie piórem z niebieskim atramentem zapowiedzi kościelnych.

W roku rozpoczęcia Nowenny na adres parafii wpłynęły m.in. dwie ważne dla naszych milenijnych poszukiwań listy: 19 sierpnia błogosławieństwo od kardynała Wyszyńskiego, a dzień później, 20 sierpnia 1957 roku, od przebywającego w Zakopanem biskupa poznańskiego Antoniego Baraniaka.

Skan czarno-białego zdjęcia przedstawiającego portret zamyślonego polskiego biskupa
Skan przedstawiający kartkę z odręcznym wpisem

W archiwum parafialnym zachowały się jeszcze dwa inne listy od Prymasa. Błogosławieństwo przesłane na ręce ks. proboszcza Leonarda Prochownika w styczniu 1957 roku oraz życzenia z okazji Bożego Narodzenia roku 1965 gdy proboszczem był już ks. Edward Zacher.

Skan pożółkłej kartki z odręcznym pismem. W lewym górnym rogu widoczny wizerunek Matki Bożej
Skan kartki zapisanej pismem maszynowym

W związku ze zbliżającymi się obchodami millenium, w parafii wadowickiej, podobnie jak w innych parafiach archidiecezji krakowskiej, podjęto zobowiązania na Tysiąclecie Chrztu – pamiątką tego jest „Księga Zobowiązań Tysiąclecia” z 1965 roku.

Nadszedł rok 1966 – kończyła się Wielka Nowenna a w najważniejszych dla polskiego Kościoła miejscach odprawiano uroczyste msze i wygłaszano homilie. 14 kwietnia 1966 roku Prymas Wyszyński mówił w Gnieźnie: Po dziesięciu wiekach służby Kościoła katolickiego w Polsce, my – biskupi, kapłani i lud Boży, żyjący duchem Ewangelii – jesteśmy głęboko przekonani, że dobrze usłużyliśmy naszej Ojczyźnie. Arcybiskup poznański Antoni Baraniak odprawił uroczystą sumę pontyfikalną w bazylice archikatedralnej na Ostrowie Tumskim. Kiedy Prymas wygłaszał homilię, na poznańskim Placu Mickiewicza odbywały się państwowe uroczystości Tysiąclecia z udziałem Władysława Gomułki, premiera Józefa Cyrankiewicza i marszałka Mariana Spychalskiego. Słowa kardynała zagłuszało 25 salw armatnich uświetniających oficjalne obchody.

3 maja 1966 roku, w Święto Maryi Królowej Polski, odbyła się procesja na wałach jasnogórskich. Prymas odczytał Milenijny Akt Oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Maryi, Matki Kościoła. Kolejną uroczystością była procesja z Wawelu na Skałkę z Obrazem Nawiedzenia (8 maja 1966 roku). Program tej ostatniej znajduje się w archiwum wadowickiej parafii.

Ciemnozielona okładka ze złotym napisem: "Archidiecezja Krakowska Księga Zobowiązań Tysiąclecia Parafia Wadowice"
Skan kartki zapisanej pismem maszynowym
Skan kartki, na której widać napisane maszyną do pisania życzenia z okazji Wielkanocy z odręcznym podpisem
Czarno-biały skan przedstawiający okładkę życzeń, na której widoczny jest symbol Matki Bożej - litera "M" z wyrastającą z niej lilią i krzyżem, oraz biały ptak i napis: "Maryjo Królowo Polski Jestem przy Tobie Pamiętam Czuwam'

W okresie Wielkiej Nowenny po kolejnych polskich diecezjach peregrynował obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Po uroczystościach na Jasnej Górze, w obawie przed zatrzymaniem, obraz dotarł do Krakowa „okrężną drogą”. Samochód-kaplica był kilkakrotnie zatrzymywany przez MO a ostatecznie „aresztowany” pod Będzinem (2 września 1966 roku), podczas nawiedzenia diecezji katowickiej, i „uwięziony” na kolejne sześć lat Częstochowie. Mimo to peregrynacja trwała nadal – wizerunek zastąpiły puste ramy.

Skan kartki na której widać wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej
Skan kartki zapisanej pismem maszynowym
Skan kartki zapisanej pismem maszynowym
Skan kartki zapisanej pismem maszynowym
Skan kartki zapisanej pismem maszynowym
Skan czarno-białego zdjęcia przedstawiającego popiersie kardynała Karola Wojtyły