Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 20:50 dnia 16.09.2021 do godz. 18:00 dnia 17.09.2021

Obszar: zlewnie dopływów Wisły oraz zlewnia Czarnej Orawy (małopolskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów deszczu (punktowo także burzowych),
spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich.
Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć gwałtowny charakter.
W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów,
punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 60%

Uwagi: Zmiana dotyczy początku okresu ważności Ostrzeżenia.
W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.