Dlaczego polskiej gospodarce potrzebni są pracownicy z Ukrainy?

W Polsce od lat można zaobserwować kryzys demograficzny. Wiąże się on z tym, że każdego roku więcej osób opuszcza nasz rynek pracy, niż na niego wchodzi. Powszechne stało się także zjawisko emigracji do krajów zachodnich. Przedsiębiorcy borykający się z brakami kadrowymi, często zastanawiają się nad ewentualnością zatrudniania obcokrajowców, zwłaszcza pracowników ze wschodu. Pracy w Polsce jest dla nich o wiele więcej niż w ich rodzimym kraju, który boryka się z trudną sytuacją polityczną i bezrobociem.

Starzenie się społeczeństwa jest największym przeciwnikiem polskiego rynku pracy!

Niestety, cała Europa cierpi z powodu starzejącego się społeczeństwa. Mała ilość ludzi młodych i w sile wieku oznacza, że znalezienie pracownika staje się naprawdę bardzo trudne. Nic więc dziwnego, że przede wszystkim pracownicy fizyczni z Ukrainy cieszą się tak dużym zainteresowaniem. Najczęściej do Polski przyjeżdżają młode osoby, w wieku produkcyjnym. Średnia wieku imigrantów z Ukrainy wynosi 33 lata. Mogą oni zatem podjąć cięższą pracę fizyczną, na przykład jako magazynier czy pracownik budowy, których brakuje na rynku polskim. Najczęściej są to robotnicy z wykształceniem technicznym, chętni do zatrudnienia na przykład w branży budowlanej czy logistycznej. Wśród nich jednak znajdzie się niejeden pracownik o wyższych kwalifikacjach, gotów zająć stanowisko wymagające specjalistycznego wykształcenia. Ponadto są oni nastawieni na pracę, co świadczy o ich wysokiej wartości jako członków kadry.

Nasz rynek pracy świeci pustkami jeśli chodzi o pracowników niższego i średniego szczebla!

Od kilkunastu już lat w Polsce większość młodych ludzi kończy studia. Szukają oni pracy związanej z zawodem, a jeśli nie znajdują jej w Polsce, wyjeżdżają z kraju w poszukiwaniu odpowiedniego zatrudnienia. Nie istnieje dla nich również bariera językowa dzięki kilkunastoletniej nauki języka angielskiego, a dodatkowo istnieje wiele agencji pracy które wspierają naszych rodaków w zagranicznych firmach. Brakuje zatem pracowników, którzy mogliby zająć się wykonywaniem prostych prac, nie wymagających wyższego wykształcenia. Brakuje również pracowników średniego szczebla. Pracownicy fizyczni z Ukrainy rozwiązują zatem bardzo duży problem, który pojawił się na polskim rynku pracy. Ukraińcy podejmą się każdej pracy, nawet takiej, która dla Polaków jest mało atrakcyjna. Pracownicy zza wschodniej granicy uznawani są także za niezwykle pracowity naród, chcą pracować solidnie, ponieważ odpowiadają im polskie warunki płacy.
W przypadku ukraińskich pracowników również znajdziemy agencje pracy które swoim doświadczeniem pomogą pracodawcy w odpowiednim zatrudnieniu obcokrajowca.

Sumienne wykonywanie obowiązków jako hasło przewodnie dla pracowników z Ukrainy!

Ukraińcy mają podobny nie tylko język, ale również historię, co sprzyja wzajemnemu zrozumieniu. Jest to również czynnik wpływający korzystnie na aklimatyzację takiego fachowca, co z pewnością przełoży się na jego efektywność. Obywatele z Ukrainy przyjeżdżający do Polski są zdeterminowani, aby sumiennie wykonywać swoje obowiązki oraz bezwzględnie przestrzegać zasad panujących w zakładzie. Dokładają tym samym wszelkich starań, by ich działania zostały docenione — ich etyka zawodowa i kultura wykonywania zleconych zadań często nie ma sobie równych. Kandydaci chętnie również poszerzają swoje kwalifikacje w celu poprawy sytuacji finansowej, dlatego rekrutacja pracowników z krajów wschodnich z niezbędnymi szkoleniami nie stanowi dla naszej agencji najmniejszego problemu.