Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim osobom zatrudnionym w obszarze pomocy społecznej na terenie Powiatu Wadowickiego składamy serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za pracę na rzecz osób potrzebujących. To dzięki Państwa zaangażowaniu podopieczni Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Środowiskowego Domu Samopomocy – mogą wieść lepsze życie. To Państwo wyciągacie pomocną dłoń i realizujecie zadania z zakresu pieczy zastępczej, dzięki czemu dzieci i młodzież mogą dorastać w poczuciu bezpieczeństwa i otrzymują szansę na dobry start w dorosłe życie. Wachlarz problemów, którymi Państwo się zajmujecie, jest ogromny. Wyrażamy szacunek oraz wdzięczność za to, że chcecie się nad nimi pochylać i je rozwiązywać. Każdego dnia, dzięki Państwa pracy, na twarzach wielu ludzi pojawia się uśmiech.
W tym uroczystym dniu – dniu Waszego święta życzymy dużo zdrowia, wytrwałości i cierpliwości w pokonywaniu codziennych trudności, entuzjazmu w dążeniu do wytyczonych celów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń w życiu osobistym.
Przewodnicząca Rady Powiatu w Wadowicach – Zofia Kaczyńska
Starosta Wadowicki – Eugeniusz Kurdas
Wicestarosta – Beata Smolec