Obwieszczenie Burmistrza Wadowic znak PP.6721.6.71.2019 z dnia 29.12.2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gorzeniu Dolnym,

– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gorzeniu Górnym,

– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kaczyna,

– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ponikiew.

https://bip.malopolska.pl/umwadowice,a,2041350,obwieszczenie-burmistrza-wadowic-znak-pp67216712019-z-dnia-29122021-r-o-wylozeniu-do-publicznego-wgl.html