Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, wydział rewaloryzacji zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego informuje o kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Samorząd Dla Dziedzictwa”, którego celem jest promocja i upowszechnianie najlepszych wzorców w zakresie opracowania i wdrażania gminnego programu opieki nad zabytkami.

1460x616 1024x432 - Samorząd dla Dziedzictwa

„Samorząd dla Dziedzictwa” jest skierowany do samorządów gminnych (miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich), które poprawnie wywiązują się z obowiązku opracowywania i wdrażania Gminnych programów opieki nad zabytkami.

Laureaci oraz wyróżnieni w konkursie otrzymują dyplomy i tablice pamiątkowe. Ponadto Narodowy Instytut dziedzictwa wyprodukuje film promujący dziedzictwo kulturowe gmin, które otrzymają tytuł laureata konkursu.

Regulamin konkursu, Formularz zgłoszeniowy oraz Procedura oceny wniosków dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa https://nid.pl/konkursy/samorzad-dla-dziedzictwa/

Nabór wniosków trwa do 31 maja 2022r. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Oddział Terenowy w Rzeszowie, ul. Hetmańska15, 35-045 Rzeszów.