Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości: Co musisz wiedzieć

Posiadanie nieruchomości daje naturalne poczucie bezpieczeństwa. Myśl o utracie domu lub firmy może być przerażająca. Na szczęście, w wielu przypadkach proces uzyskania odszkodowania za poniesione straty jest dość prosty. Wyzwanie polega na zrozumieniu różnych przepisów dotyczących odszkodowań oraz na tym, jak najlepiej przygotować się do tego procesu. Niniejszy artykuł zawiera przegląd najważniejszych przepisów dotyczących odszkodowań, które mają zastosowanie do wywłaszczeń w Kanadzie, wraz ze szczegółowymi informacjami na temat różnych rodzajów dostępnych odszkodowań oraz kroków, jakie należy podjąć w celu uzyskania odszkodowania za poniesione straty.

Jak można uzyskać odszkodowanie za wywłaszczenie?

Jeśli Twoja firma lub nieruchomość została wywłaszczona, masz prawo złożyć zawiadomienie o roszczeniu, by otrzymać zwrot poniesionych strat, czyli odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości. Można to zrobić w ramach procesu zwanego "postępowaniem in rem", w którym sąd zleca syndykowi przejęcie kontroli nad nieruchomością i zarządzanie nią w celu uzyskania odszkodowania. Można również złożyć pozew osobiście lub wyznaczyć pełnomocnika, który złoży pozew w imieniu klienta. Proces składania wniosków jest podobny do procesu sądowego i może być bardzo formalny lub całkiem nieformalny. Ważne jest to, że nie ma wymogu udowodnienia winy lub zaniedbania ze strony rządu. Po złożeniu zawiadomienia o roszczeniu rząd ma rok na złożenie odpowiedzi na pozew. Wniesienie odpowiedzi na pozew nie wstrzymuje prawa do wniesienia roszczenia i można kontynuować postępowanie pomimo wniesienia odpowiedzi na pozew przez rząd.

Powszechne formy odszkodowania za wywłaszczenie

Istnieje wiele różnych form odszkodowań za wywłaszczenie, które mogą być wypłacane w przypadku wywłaszczenia nieruchomości. Należą do nich:

  • Wartość twojej nieruchomości: Jeśli Twoja nieruchomość została wywłaszczona, masz prawo do jej wyceny w celu ustalenia jej godziwej wartości rynkowej, a część tej wartości należy do Ciebie.
  • Odsetki od inwestycji: Jeśli posiadasz hipotekę na nieruchomości, która została wywłaszczona, zasadniczo masz prawo do otrzymania odsetek od kwoty pozostałej do spłaty z tytułu hipoteki. Wysokość odszkodowania jest ustalana indywidualnie dla każdego przypadku. Jeśli nie spełniasz wymagań progowych dla niektórych z opisanych powyżej rodzajów odszkodowań, możesz skorzystać z innych sposobów uzyskania rekompensaty za poniesione straty.

W wielu przypadkach istnieją pośrednicy zewnętrzni lub poradnie prawne, które mogą pomóc w przejściu przez ten proces i uzyskaniu odszkodowania za poniesione straty. Osoba może również kwalifikować się do uzyskania odszkodowania na podstawie ugody lub porozumienia, jeśli sprawa została rozstrzygnięta przez władze przed wniesieniem sprawy do sądu.