Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych w 2022 r. pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2”

Zarząd Powiatu w Wadowicach uchwałą nr 1169/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. ogłosił otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej i wspieranie osób niepełnosprawnych w 2022 r. pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2”, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego i środków Powiatu Wadowickiego.

Treść ogłoszenia można pobrać poniżej:

Pliki do pobrania:

  • Uchwala-Zarzadu-Konkurs-Asystent-2-2022-.Kopia_.pdf (PDF: 692.78kB)