Spotkania w ramach realizacji zadania publicznego „Realizacja programów pomocy psychologicznej i terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych”.

Informacje na temat spotkań tutaj.

Informacje na temat stowarzyszenia AGRADO tutaj .