Kondolencje

Panu Mirosławowi Sordylowi – członkowi Zarządu Powiatu w Wadowicach, w imieniu własnym, radnych Rady Powiatu oraz pracowników Starostwa Powiatowego składamy wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy.
Wobec ogromnej straty, która dosięgła Pana, niełatwo znaleźć słowa pociechy. W tych trudnych chwilach życzymy Panu i całej Rodzinie dużo sił do zniesienia bólu, który tylko czas może złagodzić.
Przewodnicząca Rady Powiatu – Zofia Kaczyńska
Starosta Wadowicki – Eugeniusz Kurdas
Wicestarosta – Beata Smolec
Członek Zarządu – Marek Ciepły
Członek Zarządu – Małgorzata Targosz-Storch.