Wadowicki ZZOZ z akredytacją Ministra Zdrowia

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach otrzymał Certyfikat Akredytacyjny nadawany przez Ministra Zdrowia. Na ręce dyrektor ZZOZ Barbary Bulanowskiej wręczył go Michał Bedlicki, dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Uroczystość odbyła się dzisiaj (04.10) w budynku Wadowickiego Pogotowia Ratunkowego. W spotkaniu udział wzięli poseł na Sejm RP Filip Kaczyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach Piotr Hajnosz a także pracownicy wadowickiej lecznicy. Powiat Wadowicki reprezentowali: przewodnicząca Rady Powiatu Zofia Kaczyńska, wiceprzewodniczący Adam Kubik, przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Mirosław Nowak, starosta Eugeniusz Kurdas oraz członkowie Zarządu Powiatu – Marek Ciepły i Mirosław Sordyl.

Certyfikat Akredytacyjny jest przyznawany placówkom spełniającym wysokie standardy. Jego uzyskanie jest efektem pozytywnej oceny działalności wadowickiej placówki dokonanej przez wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości. Starosta Eugeniusz Kurdas podziękował Dyrekcji i wszystkim pracownikom ZZOZ za wkład w rozwój szpitala, a także za profesjonalizm i dbałość o jakość wykonywania zawodu. Podkreślił, że uzyskanie certyfikatu było dużym osiągnięciem, tym bardziej, iż przygotowania do akredytacji przypadły na trudny czas pandemii koronawirusa.