Burmistrz Wadowic uprzejmie informuje, iż w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Wadowicach Uchwały Nr LI/462/2022 z dnia 20 lipca 2022r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Klecza Dolna (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego poz. 5193 z dnia 28 lipca 2022r.) ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU będą wydawane w budynku Urzędu Miejskiego w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, II piętro, pokój nr 42, w godzinach pracy Urzędu od 20 marca 2023r. do 03 kwietnia 2023r.

Kolejnym krokiem po wydaniu wszystkich ZAWIADOMIEŃ, będzie skierowanie danych adresowych do Systemów Centralnych i wówczas będą one powszechnie widoczne i obowiązujące. Do tego czasu prosimy przy posługiwaniu się nowym adresem, podawać również „stary adres”.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wadowicach, tel. (33) 873-18-11wew. 203 lub 204.

Ponadto, informujemy, że tabliczki z nowym adresem zostaną Państwu udostępnione w późniejszym terminie, po zakończeniu prac nad przenumerowaniem we wszystkich 5 miejscowościach.

Na stronie internetowej Urzędu uruchomiona zostanie specjalna wyszukiwarka adresów wg starej i nowej numeracji porządkowej.

Należy także pamiętać, aby o zmianie danych adresowych sukcesywnie informować instytucje z którymi współpracujemy: zakład pracy, bank, ubezpieczyciela, administrację skarbową itp.

Za wszystkie niedogodności związane z nową numeracją porządkową budynków przepraszamy i prosimy o odpowiedzialne wprowadzenie zmian, które uporządkują naszą przestrzeń.