1. W debacie nad raportem o stanie Gminy Wadowice za 2022 rok mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy Wadowice.
  2. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wadowicach pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób do dnia 13 czerwca 2023 roku do godziny 15.00 w Biurze Obsługi Mieszkańca (pok. 7 na parterze) Urzędu Miejskiego w Wadowicach.
    Wzór zgłoszenia oraz klauzulę informacyjną załączono poniżej (formularz proszę wydrukować dwustronnie; gotowy formularz można odebrać w Biurze Rady).
  3. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.
  4. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Rada Miejska w Wadowicach nie podjęła uchwały o zwiększeniu liczby mieszkańców mogących zabrać głos w debacie.

Osoby planujące wziąć udział w debacie proszone są o przygotowanie swoich wystąpień również w formie pisemnej i po zakończeniu wystąpienia przekazanie ich Przewodniczącemu Rady (dokumenty te będą stanowiły załącznik do protokołu z sesji).

Sesja Rady Miejskiej w Wadowicach odbędzie się w dniu 14.06.2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Wadowicach.

Pliki do pobrania:

  • informacja.pdf (PDF: 153.51kB)
  • Klauzula-informacyjna_debata_stan-gminy.doc (DOC: 35.00kB)
  • Wadowice_Raport_2022.pdf (PDF: 9.76MB)
  • informacja.docx (DOCX: 19.83kB)