Zarządzenie NR 0050.1420.2023.MOPS Burmistrza Wadowic z dnia 23 października 2023 roku w sprawie:

dofinansowania realizacji w 2023 roku zadań publicznych z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 

Zarządzenie NR 0050.1420.2023.MOPS Burmistrza Wadowic z dnia 23 października 2023 roku

Pliki do pobrania:

  • Zarzadzenie-NR-0050.1420.2023.MOPS-Burmistrza-Wadowic-z-dnia-23-pazdziernika-2023-roku.pdf (PDF: 1.06MB)