Choroby buraka cukrowego

Burak cukrowy jest cennym ogniwem zmianowania, jednak jego uprawa związana jest ściśle obecnością w najbliższym sąsiedztwie cukrowni. Dlatego też areał uprawy jest znacznie zróżnicowany regionalnie i obecnie nie ma przesłanek ku temu, aby ten stan rzeczy uległ zmianie. Plantacje buraka cukrowego wymagają kilku zabiegów środkami ochrony roślin, zwłaszcza herbicydami i fungicydami.

Choroby buraka cukrowego

Najbardziej charakterystyczną i najbardziej znaną chorobą buraka cukrowego jest chwościk buraka. Równocześnie z nią na roślinach mogą występować również inne choroby. Obecnie nie są one tak dużym problemem gospodarczym, jak chwościk, a ich zwalczanie jest dużo łatwiejsze. Na roślinach buraka cukrowego można zaobserwować:

  • brunatną plamistość liści buraka
  • alternariozę buraka
  • mączniaka prawdziwego buraka
  • rizomanię
  • rdzę buraka

Kiedy występuje chwościk buraka?

Sprawca chwościka buraka, którym jest grzyb Cercospora beticola infekuje rośliny uprawne tylko w określonych warunkach. Do porażenia roślin buraka dochodzi przy wysokiej wilgotności powietrza oraz przy stosunkowo wysokich temperaturach powietrza. Idealne warunki to powyżej 25°C w dzień i 18°C, po około 14 dniach od ich wystąpienia, na liściach pojawiają się zwykle pierwsze objawy choroby.

Jakie są objawy chwościka?

Objawy są bardzo charakterystyczne i nie można ich pomylić z innymi oznakami chorób występujących w uprawie buraka cukrowego. Na liściach pojawiają się drobne plamy, które w środku są szaro-srebrzyste, a wokół otoczone ciemnobrunatnym pierścieniem. Wraz z postępowaniem choroby, pojawią się coraz większa liczba pojedynczych plam, które łączą się ze sobą, powodując zamieranie całej blaszki liściowej.

Jaki oprysk na chwościk?

Zwalczanie chemiczne chwościka buraka jest coraz trudniejsze, ponieważ zmniejsza się liczba dostępnych substancji czynnych do jego eliminacji oraz grzyb szybko wytwarza odporność na mechanizmy działania pozostałych. Dlatego też niezbędne jest łączenie w programach ochrony substancji czynnych o różnych mechanizmach działania. Przykładem gotowego rozwiązania zmniejszającego ryzyko powstawania odporności jest Amistar Gold Max, który można znaleźć tu: https://osadkowski.pl/produkt/amistar-gold-max-5l--s-108127. To dwuskładnikowy fungicyd, zawierającym azoksystrobinę oraz difenkonazol.

W dbaniu o stan fitosanitarny plantacji pomoce są rozwiązanie niebędące środkami ochrony roślin, a wpływające korzystnie na rozwój upraw. Jednym z takich preparatów jest ProBeet WG, który buduje naturalną odporność uprawy na grzyby z rodzaju Cercospora. Daje to możliwości przesunięcia terminu zabiegu grzybobójczego.