Egzaminy na kartę rowerową: wadowicka policja szkoli dzieci z bezpieczeństwa na drogach

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w Wadowicach aktywnie angażują się w edukację dzieci i młodzieży, przeprowadzając praktyczne egzaminy na kartę rowerową. Ostatnie pięć tygodni to czas intensywnych działań, podczas których funkcjonariusze odwiedzili 26 szkół podstawowych w powiecie wadowickim, sprawdzając umiejętności młodych rowerzystów i promując zasady bezpiecznego poruszania się po drogach.

Intensywne tygodnie egzaminów w szkołach podstawowych

W ciągu ostatnich pięciu tygodni funkcjonariusze z wadowickiej drogówki odwiedzili uczniów 26 szkół podstawowych w powiecie wadowickim, w tym w takich miejscowościach jak Ryczów, Lanckorona, Nidek i Mucharz. Podczas tych wizyt przeprowadzali praktyczne egzaminy na kartę rowerową oraz krótkie pogadanki na temat bezpiecznego korzystania z dróg publicznych. Łącznie egzaminom poddano 579 dzieci.

Przygotowania do egzaminu praktycznego

Aby przystąpić do egzaminu praktycznego, uczniowie musieli najpierw zdać egzamin teoretyczny z zakresu zasad ruchu drogowego, który był przeprowadzany przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje. Dopiero po zaliczeniu tej części, dzieci mogły przystąpić do praktycznego sprawdzianu umiejętności.

Praktyczne umiejętności młodych rowerzystów

Podczas egzaminu praktycznego, prowadzonym przez policjantów, młodzi cykliści musieli sprawnie pokonać tor jazdy i sygnalizować wykonywane manewry. Ważnym elementem było przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz zwracanie uwagi na znaki drogowe. Policjanci oceniali, czy przyszli rowerzyści są w stanie bezpiecznie poruszać się po drogach.

Propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Głównym celem działań wadowickiej Policji jest propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży. Jak podkreślają funkcjonariusze, wręczając kartę rowerową, muszą mieć pewność, że przyszły uczestnik ruchu drogowego nie stworzy zagrożenia dla siebie ani innych. Dlatego tak ważne jest, aby egzamin praktyczny był przeprowadzany rzetelnie i dokładnie.

Proces zgłaszania uczniów do egzaminu

Szkoły z terenu powiatu wadowickiego, które chcą zgłosić uczniów do egzaminu na kartę rowerową, muszą wysłać prośbę do wadowickiej komendy o oddelegowanie funkcjonariusza ruchu drogowego na egzamin. W zgłoszeniu należy uwzględnić nazwę i adres szkoły, przybliżoną ilość dzieci, proponowany termin i godzinę oraz numer telefonu kontaktowego.

Nowe przepisy i gratulacje dla młodych rowerzystów

Przypominamy, że do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie szkół podstawowych, którzy ukończyli 10 lat. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego, które weszły w życie w 2021 roku, karta rowerowa jest dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania rowerem i hulajnogą elektryczną dla osób poniżej 18 roku życia. Kartę rowerową wydaje dyrektor szkoły lub można ją uzyskać w ośrodkach WORD. Wszystkim, którzy otrzymali swoje pierwsze w życiu „prawo jazdy”, serdecznie gratulujemy i życzymy bezpiecznej jazdy.


Źródło: KPP w Wadowicach