Projekt Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dostępny do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wadowicach
W związku z planowanymi pracami nad Uproszczonym Planem Urządzania Lasu, Burmistrz Wadowic zaprasza mieszkańców powiatu wadowickiego do zapoznania się z projektem. Dokument będzie dostępny do publicznego wglądu przez 60 dni, a właściciele lasów mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski.

Wyłożenie projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu

Od 1 sierpnia do 29 września 2024 roku w Urzędzie Miejskim w Wadowicach będzie dostępny do publicznego wglądu projekt Uproszczonego Planu Urządzania Lasu. Dokument obejmuje lasy niebędące własnością Skarbu Państwa na terenie powiatu wadowickiego, w tym gminy i miasta Wadowice. Zainteresowani mieszkańcy mogą zapoznać się z projektem w pokoju nr 40 na drugim piętrze urzędu, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Zakres projektu i jego znaczenie

Projekt Uproszczonego Planu Urządzania Lasu obejmuje lasy i grunty leśne wykazane w rejestrze ewidencji jako leśne (Ls). Dokument ten zawiera opis i powierzchnię lasu, co będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego. Warto zaznaczyć, że podstawą do naliczenia podatku jest powierzchnia ewidencyjna użytku leśnego, niezależnie od faktycznego stanu na gruncie.

Możliwość składania uwag i wniosków

Właściciele lasów mają możliwość składania zastrzeżeń i wniosków w sprawie planu. Uwagi można składać na piśmie w miejscu wyłożenia projektu, w terminie 30 dni od daty jego wyłożenia. Formularze do składania uwag są dostępne w Urzędzie Miejskim w Wadowicach, w pokoju nr 40 na drugim piętrze. Przy składaniu uwag należy podać imię, nazwisko, adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Spotkania z wykonawcą projektu

W związku z wyłożeniem projektu i składanymi wnioskami, wykonawca projektu, F.H.U. „Biodata”, spotka się z właścicielami lasów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wadowicach. Spotkania odbędą się 27 sierpnia 2024 roku w godzinach 8:00-11:30 oraz 28 sierpnia 2024 roku w godzinach 12:00-15:00. Podczas tych spotkań właściciele będą mogli uzyskać niezbędne informacje dotyczące projektu.

Opracowanie projektu

Projekty Uproszczonego Planu Urządzania Lasu zostały opracowane przez firmę F.H.U. „Biodata” z miejscowości Pleśna, na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków uzyskanych z Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wadowicach. Warto podkreślić, że takie plany mają kluczowe znaczenie dla zarządzania i ochrony lasów, a także dla prawidłowego naliczania podatków leśnych.

Serdecznie zachęcamy wszystkich właścicieli lasów do zapoznania się z projektem i aktywnego udziału w konsultacjach. Państwa opinie są niezwykle ważne dla skutecznego zarządzania naszymi lokalnymi zasobami leśnymi.


Urząd Miejski Wadowice