08-07-2019

Informacja nt. dnia wewnętrznego w Wydziale Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem nr 41.2019 Starosty Wadowickiego z dnia 2 lipca 2019 r. począwszy od 15 lipca br. w Wydziale Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Starostwa Powiatowego w Wadowicach środa będzie dniem wewnętrznym.
W ww. dniu pracownicy Wydziału, obsługujący mieszkańców poszczególnych gmin, nie będą przyjmować stron lub ich pełnomocników. W pokoju 211 w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Batorego 2 w Wadowicach będzie można uzyskać ogólne informacje w sprawach dotyczących zadań administracji architektoniczno-budowlanej, pobrać druki oraz złożyć stosowne wnioski.
Jednocześnie informujemy, iż obsługa stron w Referacie Zamiejscowym Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego w Andrychowie będzie się odbywać na dotychczasowych zasadach.