na zdjęciu widać stojących mężczyzn, trzech umundurowanych policjantów, mężczyznę w umundurowaniu wojskowym oraz mężczyznę w stroju cywilnym

Wczoraj (17 listopada 2019 roku), w wadowickiej komendzie odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA 2019”, których założeniem było praktyczne sprawdzenie mechanizmów i procedur powoływania rezerw osobowych do jednostek organizacyjnych Policji. Ćwiczenia miały na celu wzmocnienie realizacji zadań jakie ciążą na Policji, praktyczne sprawdzenie gotowości wadowickich policjantów, pracowników Policji, rezerwistów i działań całego systemu. Wszystko po to, aby w przyszłości Policja była przygotowana do reakcji na ewentualne zagrożenia związane z bezpieczeństwem publicznym.

Punktualnie o godz. 7:00, dwudziestu rezerwistów zgłosiło się w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach, gdzie kolejno każdy z nich przeszedł przez przygotowane na potrzeby ćwiczenia stanowiska związane ze sprawami ewidencyjno - kadrowymi, stanowiskiem medycznym, wyposażenia mundurowego oraz uzbrojenia. O godz. 9:00, Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach – mł. insp. Arkadiusz Śniadek, przywitał wszystkich rezerwistów, po czym przystąpili do szkolenia składającego się z 12 bloków tematycznych, które zrealizowali policjanci, przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Oświęcimiu oraz ratownik medyczny z Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach. Zagadnienia szkoleniowe obejmowały m.in. tematykę z zakresu realizacji zadań przez Policję na rzecz sił zbrojnych RP, uwarunkowań dotyczących działań policyjnych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Policjanci omówili przepisy dotyczące używania środków przymusu bezpośredniego, prowadzenia szczególnej ochrony i podstaw prawnych związanych z zapewnieniem porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz ochrony informacji niejawnych. Rezerwiści poznali również zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej .

Przebieg ćwiczeń w wadowickiej jednostce oceniał obserwator zewnętrzny, wyznaczony przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający uczestnictwo w ćwiczeniach mobilizacyjnych „Egida 2019”.

Na zdjęciu widać dwie stojące kobiety oraz siedzącego mężczyznę wypełniającego dokumenty

dwóch umundurowanych policjantów, w ręku trzymających broń,  stojących przez drzwiami wejściowymi do komendy

dwie kobiety w stroju cywilnym, siedzące przy stoliku, wypełniające dokumenty. Przed kobietami siedzi mężczyzna w stroju cywilnym

umundurowany policjant siedzący przy biurku, przed nim siedzi grupa mężczyzn w stroju cywilnym

na zdjęciu widać stojącego umundurowanego policjanta oraz mężczyznę w stroju cywilnym stojący przed stolikiem, na którym znajdują się elementy umundurowania policjanta. W tle manekiny w umundurowaniu policyjnym na zdjęciu widać  trzech stojących umundurowanych policjantów oraz grupę mężczyzn w stroju cywilnym na zdjęciu widać ratownika medycznego stojącego przed biurkiem, na którym znajduje się fantom