Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wadowice

Takie pomiary bardzo różnią się od innych pomiarów wykonywanych w celu oceny ochrony przez porażeniem prądem elektrycznym. W tej sytuacji potrzebujemy odpowiedniej wiedzy o budowie instalacji uziemiającej, wszystkich zjawiskach zachodzących podczas robienia pomiarów, jak i umiejętnościach radzenia sobie w trudniejszych warunkach. Jeżeli chcemy więc podjąć się takich badań powinniśmy mieć gruntowną wiedzę na ten temat oraz posiadać sprzęt pomiarowy. Musimy pamiętać o tym, że nie są to wcale proste badania.

Rodzaje uziemień

Uziemienie to inaczej celowo wykonane połączenie części urządzenia lub instalacji z przedmiotem metalowym. To połączenie musi znajdować się w ziemi. Rozróżniamy między innymi uziemienia ochronne, robocze oraz odgromowe. W zależności od tego z jakich elementów do budowy korzystamy dzielimy je na naturalne oraz sztuczne. Do uziomów naturalnych wykorzystujemy metalowe rury wodociągowe, elementy metalowe osadzane w fundamentach, zbrojenia betonu oraz inne elementy metalowe, które mają styczność z ziemią. Do uziomów sztucznych zaliczamy między innymi kształtowniki, pręty, druty, linki, płyty czy taśmy stalowe. Uziomy mogą być realizowane w postaci pojedynczych elementów poziomych lub pionowych. Mogą one również występować w układzie złożonym, który ma różne konfiguracje. Są one wykonywane w celu zapewnienia małej rezystancji uziemienia. Przy samym wykonywaniu uziomów należy zdecydowanie zwrócić uwagę na potencjały elektrochemiczne elementów całego systemu. Więcej o tym znajdziesz na http://powersolutions.com.pl/instalacje-elektryczne-sn-nn/

 Pomiar rezystancji uziemienia

Jakość uziomu

Warto wiedzieć, że rezystancja uziemienia zależy w dużej mierze od rezystywności gruntu. To właśnie dlatego wykonanie dobrego uziemienia na terenach o dużej rezystywności (na przykład tereny leśne) jest bardzo trudne i wymaga od nas o wiele większych nakładów w przeciwieństwie do terenów podmokłych o niskiej rezystywności gruntu. Należy pamiętać o tym, że pomiary rezystywności gruntu są niezbędne dla optymalnego doboru elementów układu uziemiającego. W ten sposób możemy również dowiedzieć się jak głęboko trzeba je pogrążyć, aby otrzymać zakładaną rezystancję uziemienia.

Dzięki temu możemy znacznie zmniejszyć czas inwestycji oraz jej optymalizację, jeżeli chodzi o koszty. Im głębiej pogrążony jest uziom, tym stabilniejsza jest rezystancja uziemienia. W czasie jego eksploatacji czynniki zewnętrzne będą miały ograniczony wpływ na uziom. Jeżeli chcemy prawidłowo wykonać uziemienie musimy zapewnić przede wszystkim niską zakładaną wartość rezystancji, jak najmniejszą zmienność rezystancji w czasie oraz maksymalną odporność elementów uziomu na korozję.

Podczas wykonywania pomiarów rezystancji uziemienia dokonywany jest również pomiar prądu, który płynie przez uziemienie. Robimy również pomiar spadku napięcia na tym uziemieniu. Warto pamiętać, że rezystancję uziomy mierz się prądem przemiennym przez elektrolityczny charakter przewodności gruntu.

Wpływ nawilgocenia gruntu

Ogromny wpływ na wynik pomiaru rezystancji uziemienia ma stopień nawilgocenia gruntu. Jeżeli wykonamy pomiary po deszczu wskażą nam one znacznie niższą wartość rezystancji uziemienia. Gdy nie mamy możliwości wykonania pomiarów w normalnych warunkach nawilgocenia, musimy zastosować współczynniki korekcyjne. Zależnie od tego jaki jest aktualny poziom nawilgocenia gruntu oraz jak wykonany jest uziom, wynik nawszego pomiaru należy pomnożyć przez współczynnik Kp=1,1 do 3.