teren przy szpitalu - po rozbiórce części obiektów

Powiat Wadowicki zakończył prace rozbiórkowe kilku obiektów zlokalizowanych na terenie starego szpitala przy ul. Słowackiego w Wadowicach. Jednocześnie pragniemy zdementować pogłoski, jakie pojawiły się w jednym z lokalnych portali, dotyczące rzekomych nieprawidłowości podczas dokonywania rozbiórki. Zapewniamy, że Powiat Wadowicki nie naruszył żadnych przepisów prawa i dopełnił wszelkich wymaganych formalności.

Prace rozbiórkowe przy ul. Karmelickiej trwały dwa tygodnie. Zrealizowano je na podstawie decyzji o nakazie rozbiórki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach – w takim przypadku nie jest wymagane pozwolenie na prowadzenie prac. Ponadto, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, roboty prowadzone na podstawie nakazu rozbiórki nie wymagają umieszczenia tablicy informacyjnej, ani zgłoszenia rozpoczęcia prac. Muszą się jednak odbywać pod nadzorem kierownika budowy i taka osoba oczywiście została wyznaczona. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wadowicach w listopadzie ubiegłego roku nakazał Powiatowi Wadowickiemu rozbiórkę nieużytkowanego budynku oddziału zakaźno-obserwacyjnego, nieużytkowanych budynków gospodarczych, a także ogrodzenia zlokalizowanego wzdłuż zachodniej granicy działki. Wyznaczył również termin zakończenia prac – do 31 grudnia 2021 r. W lipcu w budżecie powiatu zabezpieczono odpowiednie środki na ich wykonanie, a 5 sierpnia 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą – firmą PM Logistyka Łuczak Kudzia z Andrychowa. Wyłaniając wykonawcę prac Starostwo Powiatowe w Wadowicach nie ogłaszało przetargu, gdyż ich koszt wynosił mniej niż 130 tys. zł netto. Nie miały tu więc zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Urząd stosuje wówczas procedurę rozeznania rynku – wysłano zaproszenia do pięciu firm i jest to standardowe postępowanie w przypadku takich zamówień.

W przyszłości Powiat Wadowicki będzie prowadził rozbiórkę także pozostałych obiektów znajdujących się w tym obszarze: Pawilonów A i B i budynków magazynowo-warsztatowych. Urząd czeka jednak tutaj na pisemną decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na te obiekty nie wydano nakazu rozbiórki a więc procedura postępowania będzie inna: Powiat Wadowicki będzie musiał wystąpić o pozwolenie na rozbiórkę i uzyskać wszelkie wymagane zgody (np. na zajęcie pasa drogowego, organizację ruchu). Szacowana wartość rozbiórek będzie znacznie wyższa niż 130 tys. zł netto, a więc wyłonienie wykonawcy prac będzie odbywać się w trybie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

Starosta Wadowicki
Eugeniusz Kurdas